BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ

Thứ năm - 30/07/2015 06:01
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN KIẾN ĐÀN

ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ

TỔ CHỨC TẠI TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỊNH QUANG & CHÙA LONG HƯNG

Ngày 16, 17, 18, 19 tháng 6 năm Ất Mùi (31/7&01, 02, 03/8/2015) 

CHỨNG MINH:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Hòa thượng Thích Đức Phương

Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chủ Tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam

 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Phó Chủ Tịch Thường trực Hội đồng Trị sự

kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPG Việt Nam

 

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Phó Chủ Tịch Thường trực Hội đồng Trị sự

Kiêm Trưởng Ban Tăng Sự Trung ương GHPG Việt Nam

 

BAN KIẾN ĐÀN:

 

1) Chánh Chủ đànHòa thượng Thích Thiện Tấn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị

2) Phó Chánh Chủ đàn: Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Hải Tạng, Ni sư Thích nữ Thông Mẫn.

3) Ban Thư ký: Đại đức Thích Đạo Không, Đại đức Thích Viên Thành, Đại đức Thích Từ Viên, Sư cô Thích nữ Chơn Tịnh, Đạo hữu Nguyễn Thường, Đạo hữu Hoàng  Hiểu.

4) Tài chánh - Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Nguyệt Liên, Đạo hữu Lê Văn Diêu.

5) Các Tiểu Ban:

1- Ban Nghi lễ: Đại đức Thích Tín Thuận, Đại đức Thích Minh Nhơn, Đại đức Thích Tâm Lương, Đại đức Thích Từ Trung

Công Văn: Đại đức Thích Quảng Thái, Đại đức Thích Từ Hạnh, Đại đức Thích Tín Giải.

Ban viên: Đại đức Thích Không Giải, Đại đức Thích Từ Vân, Đại đức Thích Đức Huy, Đại đức Thích Trí Hộ, Đại đức Thích Trung Chính, Đại đức Thích Vĩnh An, Đại đức Thích Tuệ Không, Đại đức Thích Phước Tuệ, Đại đức Thích Pháp Quả, Đại đức Thích Huệ Nhật, Đại đức Thích Quảng Tín,  Đại đức Thích Nhật Thường, Đại đức Thích Từ Nghiêm, Đại đức Thích Nhật Bình, Đại đức Thích Trung Hiếu, Đại đức Thích Nguyện Đạo, Đại đức Thích Từ Phương, Đại đức Thích Đức Thanh, Đại đức Thích Nhật Quang, Đại đức Thích Trung Đạo, Đại đức Thích Thông Luận, Đại đức Thích Đạo Khai, Đại đức Thích Đạo Đế, Đại đức Thích Hải Tâm, Đại đức Thích Tuệ Cang, Đại đức Thích Thiện Tư, Đại đức Thích Thiện Thành, Đại đức Thích Nguyên Chiếu, Đại đức Thích Từ Dung, Đại đức Thích Pháp Giải, Giới tử xuất gia - Thập thiện và Bồ tát tại gia

2- Quản Giới tử:

Tỳ KheoĐại đức Thích Huệ Nhẫn, Đại đức Thích Từ Nguyện

Sa Di: Đại đức Thích Từ Hằng, Đại đức Thích Huyền Trí

- Bồ Tát tại gia và Thập Thiện: Đại đức Thích Thiền Đại,  Đạo hữu Hoàng Thúc Quyền, Đạo hữu Lê Văn Thiện, Đạo hữu Nguyễn Khương Dẫn, Đạo hữu Hoàng Ngọc Diệm, Đạo hữu Trần Văn Tương.

3- Khảo thí: Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Hải Tạng, Đại đức Thích Huệ Nhẫn, Đại đức Thích Liễu Bổn, Ni sư Thích nữ Thông Mẫn, Sư cô Thích nữ Chơn Tịnh và Ban giáo dục Tăng Ni tỉnh.

4- Tiếp tân: Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Thượng tọa Thích Hải Tạng, Đại đức Thích Từ Chính, Ni sư Thích nữ Thông Mẫn, Đạo hữu Lê Văn Diêu, Đạo hữu Hoàng Ngọc Diệm.

5- Trần thiết, Trang hoàng: Đại đức Thích Huệ Nhẫn, Đại đức Thích Nguyên Mãn, Đại đức Thích Trí Năng

Ban viên: Đại đức Thích Nguyên Độ, Đại đức Thích Tâm Quang, Đại đức Thích Pháp Minh, Đại đức Thích Tâm Đức, Đại đức Thích Quảng Pháp, Đại đức Thích Quảng Tịnh, Đại đức Thích Huệ Lạc, Đại đức Thích Trung Chính, Đại đức Thích Hồng Đạo, Đại đức Thích Nguyên Chính, Đại đức Thích Liễu Bổn, Đạo hữu Trần Văn Tương, Đạo hữu Nguyễn Tiến Mạnh, Đạo hữu Trần Văn Giai, Đạo hữu Lê Minh Tuấn, Đạo hữu Nguyễn Nhân Dũng, Đạo hữu Trịnh Đình Song, Đạo hữu Lê Đàn, Đạo hữu Nguyễn Nguyên, Đạo hữu Trần Văn Hòa, Đạo hữu Hồ Công Tiến, Đạo hữu Trần Nguyên Hùng, Đạo hữu Trần Văn Khoa, Đạo hữu Quách Thị Bích Loan, Đạo hữu Trần Thị Luyến, Đạo hữu Lê Thị Diệp Châu, Đạo hữu Lê Thị Mỹ Liên, Đạo hữu Nguyễn Thị Đảm, Đạo hữu Nguyễn Thị Hằng, Đạo hữu Nguyễn Thị Đơn.

6- Hương Đăng: Đại đức Thích Không Toán, Đại đức Thích Mãn Toàn, Đại đức Thích Trung Hướng, Đại đức Thích Nguyên Tâm, Đại đức Thích Thiện Thành, Đại đức Thích Nguyên Chiếu, Sư cô Thích nữ Nguyên Nhiên, Sư cô Thích nữ Nhuận Đạt.

7- Âm thanh, Ánh sáng: Đại đức Thích Tâm Quang, Đại đức Thích Thiện Lạc, Đạo hữu Nguyễn Duy Lương.

8- Y Tế: Y – Bác sĩ Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức, Ni sư Y sỹ TN. Như Hạnh, Đạo hữu Bác sĩ Lê Văn Đạt, Đạo hữu Y sĩ Võ Đình Đức, Đạo hữu Y tá Nguyễn Đăng Đức, Đạo hữu Y tá Nguyễn Anh Tuấn, Đạo hữu Y tá Trần Thị Lan, Đạo hữu Lương y Trần Văn Mạnh, Đạo hữu Lương y Hồng Phụ Trung, Đạo hữu Võ Thị An.

9- Tư liệu, Truyền thông: Đại đức Thích Nguyên Mãn, Đại đức Thích Trí Năng, Đại đức Thích Đạo Tri, Đạo hữu Nguyễn Chí Bình.

10- Tư Thơ – Tư Hóa: Sư cô Thích nữ Thánh Chánh, Sư cô Thích nữ Kiều Giới, Sư cô Thích nữ Thánh Viên, Đạo hữu Hoàng Hữu Phúc, Đạo hữu Lê Quang Đạo, Đạo hữu Thùy Dương, Đạo hữu Kiều Diễm, Đạo hữu Lê Thị Hoa, Đạo hữu Nguyễn Thị Hoa, Đạo hữu Thái Thị Đinh.

11- Trật tự: Đại đức Thích Từ Châu, Đại đức Thích Nhật Minh, Đạo hữu Hoàng Công Hiền,  Đạo hữu Hoàng Ngọc Viễn

- Ban viên: Đạo hữu Nguyễn Anh Tuấn, Đạo hữu Hồ Dùng, Đạo hữu Lê Kim Thắng, Đạo hữu Nguyễn Phú Lộc, Đạo hữu Hoàng Đình Trị, Đạo hữu Hồ Như Xưởng, Đạo hữu Lê Hồng Anh, Đạo hữu Trần Minh Hằng, Đạo hữu Nguyễn Công Ngọc Ánh, Đạo hữu Nguyễn Văn Minh.

12- Tiếp trú: Đại đức Thích Từ Luận, Đại đức Thích Từ Quảng, Đại đức Thích Trí Hộ, Đại đức Thích Thiện Tư, Đại đức Thích Thiện Thành.

13- Xướng ngôn: Đại đức Thích Nguyên Mãn, Đại đức Thích Từ Viên, Đại đức Thích Tâm Quang, Đạo hữu Nguyễn Thường

14- Ẩm thực, Trai soạn: Đạo hữu Tâm Thông – Nguyễn Thị Chớ và Đạo hữu Thị xã Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử.

15- Hành đường: Huynh trưởng Nguyễn Khê và Huynh trưởng Đoàn sinh Ngành Thanh, Ngành Thiếu GĐPT huyện Hải Lăng - Quảng Trị, Giới tử Thập Thiện.

16- Thị giả: Sư cô Thích nữ Tuệ Thanh, Sư cô Thích nữ Thánh Toàn, Sư cô Thích nữ Hiền Thiện, Sư cô Thích nữ Như Hiếu, Sư cô Thích nữ Như Hạnh.

17- Vệ sinh Môi trường – Phòng cháy, chữa cháy: Đạo hữu Hồ Sĩ Quận và GĐPT Quảng Trị

18- Điều hành xe: Đại đức Thích Liễu Bổn, Đại đức Thích Chính Phước.

 


 

TIỂU BAN CHỨC SỰ GIỚI ĐÀN NI TẠI CHÙA LONG HƯNG

CHỨNG MINH

Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện

Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực

Phân Ban Ni Giới Trung ương GHPGVN,

Trú trì chùa Phước Hải – Thành phố Hồ Chí Minh

1) Trưởng Tiểu ban: Ni Sư Thích Nữ Thông Mẫn – Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị

2) Phó Trưởng Tiểu ban: Ni Sư Thích Nữ Nguyệt Liên                

3) Thư ký: Sư cô Thích Nữ Chơn Tịnh, Sư cô Thích Nữ Quảng Tâm

4) Tài chánh, Thủ quỹ: Sư cô Thích Nữ Hạnh Nhẫn

5)      Các Tiểu ban:

1- Nghi lễ : Sư cô Thích nữ Chơn Ân, Sư cô Thích nữ Đức Thông,  Sư cô Thích nữ Phương Minh, Sư cô Thích nữ Chơn Tuệ.

2-  Quản Giới tử:

-Tỳ-kheo Ni và Thức-xoa-ma-na: Sư cô Thích nữ Minh Huy, Sư cô Thích nữ Chơn Hạnh

-Sa-di Ni: Sư cô Thích nữ Viên Lễ, Sư cô Thích nữ Liên Tuệ

3- Trần thiết, Hương đăng: Sư cô Thích nữ Nguyên Nhiên,  Sư cô Thích nữ Tuệ Định,  Sư cô Thích nữ Thông Chơn, Sư cô Thích nữ Hạnh Định, Sư cô Thích nữ Nhuận Đạt, Sư cô Thích nữ Vân Phước, Đạo hữu Tâm Quảng – Văn Ngọc Khuyên, Đạo hữu Nguyên Như – Trần Ngọc Trung, Đạo hữu Nguyên Báu – Đào Văn Ngọc, Đạo hữu Tâm Lễ - Văn Thiên Nghi.

4.- Tư thơ – Tư hóa: Sư cô Thích nữ Giới Thông, Sư cô Thích nữ Thánh Viên, Đạo hữu Hồ Thị Oanh.

5.- Thị giả: Sư cô Thích nữ Hiền Nhơn, Sư cô Thích nữ Như Thiền, Sư cô Thích nữ Viên Hảo, Sư cô Thích nữ Nguyên Đông, Sư cô Thích nữ Chơn Định, Sư cô Thích nữ Viên Thảo, Sư cô Thích nữ Nhuận Hạnh

6.- Nam Bắc trà: Sư cô Thích nữ Chơn Nghĩa, Sư cô Thích nữ Chơn Như, Sư cô Thích nữ Phước Hà, Sư cô Thích nữ Huệ Hà

7.- Ẩm thực, Trai soạn: Sư cô Thích nữ Thiền Hải, Sư cô Thích nữ Đức Tín, Sư cô Thích nữ Thanh Tùng, Sư cô Thích nữ Đề Viên, Sư cô Thích nữ Chơn Tịnh B, Sư cô Thích nữ Nguyên Hòa, Sư cô Thích nữ Như Tịnh.

8.- Hành đường : Sư cô Thích nữ Thiền Niệm, Sư cô Thích nữ Nguyên Phổ, Sư cô Thích nữ Quảng Hải, Sư cô Thích nữ Huệ Hương, Sư cô Thích nữ Quảng Thiện, Sư cô Thích nữ Hạnh Thân, Sư cô Thích nữ Viên Hạnh, Đạo hữu Tâm Thơ – Văn Thị Chúc.

9.- Tiếp trú: Sư cô Thích nữ Viên Đức, Sa di Ni Tuệ Châu, Sa di Ni Tuệ Hồng

10.- Y tế : Đạo hữu Tâm Thảo - Văn Thô, Đạo hữu Quảng Dung - Trần Thị Huyền.

11.- Tư liệu -Truyền thông : Sư cô Thích nữ Tuệ Định, Sư cô Thích nữ Minh Hương.

12.- Điều hành xe: Sư cô Thích nữ Kiều Tín - Sư cô Thích nữ Tịnh Quang

13.- Âm thanh – Ánh sáng : Đạo hữu Nguyễn Nhân Dũng

14.- Môi trường: Sa di Ni Tuệ Trí, Sa di Ni Nguyên Dung, Đạo hữu Võ Thị Rường

15.Quay phim, Nhiếp ảnh: Anh Hiệu (Ngọc Chi)

16.- Trật tự : GĐPT Long Hưng

17.- Xướng ngôn:  Sư cô Thích nữ Quảng Tâm

18.- Phòng cháy, chữa cháyĐạo hữu Đỗ Xú, Đạo hữu Trương Ngọc Phòng

                                                                                Quảng Trị, ngày 15 tháng 5 năm 2015

 

                                                                          TM. BAN TRỊ SỰ - BAN KIẾN ĐÀN

                                                              TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ kiêm CHÁNH CHỦ ĐÀN,

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                             Hòa thượng THÍCH THIỆN TẤN

Tác giả bài viết: Ban TTTT

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://phatgiaoquangtri.com là vi phạm bản quyền.
 Từ khóa: giới đàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay12,896
  • Tháng hiện tại508,655
  • Tổng lượt truy cập14,314,513
ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây