CUNG AN CHỨC SỰ VÀ NỘI QUY ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ

Thứ năm - 30/07/2015 06:15
CUNG AN CHỨC SỰ VÀ NỘI QUY ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ - PL. 2559

Ngày 16, 17, 18, 19 tháng 6 năm Ất Mùi (31/7-01,02,03/8/2015)

 

CUNG AN CHỨC SỰ

Đường đầu Hòa thượngHòa thượng Thích Trí Hải - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, Trú trì Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang – Quảng Trị

Yết Ma A-xà-lêHòa thượng Thích Huệ Ấn - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam, Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú trì chùa Phổ Quang – Thành phố Huế

Giáo Thọ A-xà-lê 1Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú trì chùa Hiếu Quang – Thành phố Huế

Giáo Thọ A-xà-lê 2Hòa thượng Thích Giác Quang - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Kiểm Soát Trung ương GHPGVN, Trú trì chùa Bảo Lâm – Thành phố Huế

Đệ nhất Tôn chứngHòa thượng Thích Chơn Tế - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Kiểm Soát Trung ương GHPGVN, Trú trì chùa Bảo Lâm – Thành phố Huế

Đệ nhị Tôn chứngHòa thượng Thích Chánh Huyền -  Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong, Trú trì Sắc tứ Đạo Quang tự – Quảng Trị

Đệ tam Tôn chứngHòa thượng Thích Quán Chơn - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc Tế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú trì chùa Từ Ân – Thành phố Huế

Đệ tứ Tôn chứng: Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Nghi Lễ  GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Tọa chủ Tổ đình Thuyền Tôn – Thành phố Huế

Đệ ngũ Tôn chứngHòa thượng Thích Trí Tựu - Trú Trì Linh Mụ Quốc Tự – Thành phố Huế

Đệ lục Tôn chứngThượng tọa Thích Giác Đạo - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú Trì Tổ đình Kim Tiên – Thành phố Huế

Đệ thất Tôn chứngThượng tọa Thích Thiện Phước - Trú Trì chùa Châu Lâm – Thành phố Huế

-----*-----

Tuyên Luật sư: Thượng tọa Thích Hải Tạng - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú Trì chùa Long An - Quảng Trị

Đệ nhất Dẫn thỉnh: Đại đức Thích Tín Thuận - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Chính Phước, Hải Lăng, Quảng Trị

Đệ nhị Dẫn thỉnh:  Đại đức Thích Minh Nhơn - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lộ, Trú trì chùa Kim Sơn, Cam Lộ, Quảng Trị

Tả giám đàn: Đại đức Thích Trí Năng - Trú trì chùa Mỹ Thủy – Hải Lăng, Quảng Trị

Hữu giám đàn: Đại đức Thích Nguyên Độ - Trú trì chùa Tân Xuyên, Hướng Hóa, Quảng Trị

 

THẬP SƯ NI

Tại chùa Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

 

Đường đầu Hòa thượng: Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tấn - Giáo Phẩm Chứng minh Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì Ni viện Diệu Đức – Thành phố Huế

Yết-ma A-Xà-lê: Ni Trưởng Thích Nữ Minh Nguyên - Trưởng Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Đốc Sơ – Thành phố Huế

Giáo thọ A-xà-lê 1: Ni Trưởng Thích Nữ Như Minh - Phó Trưởng Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Tây Linh – Thành phố Huế

Giáo thọ A-xà-lê 2Ni Sư  Thích Nữ Thông Mẫn - Trưởng Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Long Hưng – Quảng Trị

Đệ nhất Tôn chứng: Ni Trưởng Thích Nữ Minh Huệ - Quản Chúng Ni Viện Diệu Đức – Thành phố Huế

Đệ nhị Tôn chứng: Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Đức - Trú trì chùa Quang Minh – Thành phố Đà Nẵng

Đệ tam Tôn chứng: Ni Trưởng Thích Nữ Hải Liên - Ủy viên Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú trì chùa Từ Thiền – Thành phố Huế

Đệ tứ Tôn chứng: Ni Sư Thích Nữ Minh Tú - Ủy viên Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú trì chùa Đức Sơn – Thành phố Huế

Đệ ngũ Tôn chứng: Ni Sư Thích Nữ Huệ Mãn - Ủy viên Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trú trì chùa Liên Trì – Thành phố Huế

Đệ lục Tôn chứng: Ni Sư Thích Nữ Chơn Như - Trú xứ chùa Diệu Viên– Thành phố Huế

Đệ thất Tôn chứng: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nhẫn - Ủy viên Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú xứ chùa Kiều Đàm – Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

-----*-----

Đệ nhất Dẫn thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Chơn Tịnh - Chánh Thư Ký Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Diên Bình - Quảng Trị

Đệ nhị Dẫn thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Chơn Diệu - Ủy viên Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Nghĩa An - Quảng Trị

Tả Giám đàn: Sư Cô Thích Nữ Từ Tâm - Ủy viên Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Ngô Xá Tây - Quảng Trị

Hữu Giám đàn: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Viên - Ủy viên Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trú trì chùa Nại Cữu - Quảng Trị

 

                                                                         

                                          BAN KIẾN ĐÀN

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

BAN TRỊ SỰ & BAN KIẾN ĐÀN

ĐẠI GIỚI ĐÀN CHÍ KHẢ  - NĂM 2015

 

NỘI QUI

 

 Để việc thượng cầu giới pháp giải thoát trên lộ trình Giới – Định – Tuệ hướng đến Thánh quả đạt được thành tựu như ý nguyện, các giới tử cần phát khởi tâm thành dõng mãnh, nghiêm túc phụng hành những qui định trong Nội qui của Đại giới đàn.

1.      Các giới tử phải tập trung về giới trường đúng thời gian qui định.

2.      Nghiêm túc giữ gìn bốn oai nghi và ba nghiệp thanh tịnh.

3.      Luôn thể hiện tinh thần Lục hòa trong suốt thời gian tại giới trường.

4.      Mang Phù hiệu Giới tử trong suốt thời gian sinh hoạt trong giới trường.

5.      Chấp hành pháp lệnh (kẻng, bảng), tham gia đầy đủ mọi sinh hoạt đã được qui định.

6.      Tất cả vật dụng cá nhân, giới tử tự bảo quản, trường hợp khác có thể gởi Tiểu Ban Quản giới tử.

7.      Không được vào văn phòng của Ban Kiến đàn, phòng liêu Thập sư và phòng của Tăng Ni trú xứ.

8.      Không được rời khỏi giới trường, trường hợp khác phải được phép của Chánh Chủ đàn.

9.      Tuyệt đối giữ gìn bảo quản các vật dụng, tài sản chung; tiết kiệm điện, nước và có ý thức bảo quản, cẩn thận trong việc sử dụng các thiết bị, đồ dùng tại giới trường.

10.  Luôn ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

11.  Trường hợp bệnh duyên, phải báo cho Tiểu Ban Quản giới tử.

KHUYẾN GIÁO - KỶ LUẬT:

Giới tử nào phạm một trong những điều quy định trong bản Nội quy này, tuỳ theo mức độ vi phạm, Tiểu Ban Quản giới tử sẽ khuyến giáo – kỷ luật như sau:

- Lần thứ 1: nhắc nhở, kiểm điểm riêng.

- Lần thứ 2: nhắc nhở, kiểm điểm trước Giới tử.

- Lần thứ 3: Trình Ban Kiến đàn xử lý, nếu Giới tử nào có những vi phạm nghiêm trọng, Ban Kiến đàn sẽ đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị có văn bản trả về Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành phố và Bổn sư (Y chỉ sư), nơi Giới tử đang cư trú.

Vì tinh thần cao đẹp của Giới đàn và lòng khát ngưỡng cầu thọ giới pháp của các Giới tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Chí Khả tin tưởng các giới tử tự phát nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy này. 

 

BAN KIẾN ĐÀN

Tác giả bài viết: Ban TTTT

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://phatgiaoquangtri.com là vi phạm bản quyền.
 Từ khóa: giới đàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay11,015
  • Tháng hiện tại506,774
  • Tổng lượt truy cập14,312,632
ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây