Chư Tôn Đức chứng minh

GĐPT tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Hội nghị Thường niên - 2019

 19:14 24/02/2019

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng lần thứ 23 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) và chương trình hoạt động thường niên của Phân ban GĐPT Quảng Trị. Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2019 (19/01/ Kỷ Hợi), tại Hội trường chùa Phật học Tỉnh hội Quảng Trị, Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Hội nghị Thường niên nhằm : Tổng kết Phật sự năm 2018 và triển khai chương trình hoạt động năm 2019.

Khóa lễ bố - tát đầu năm Kỷ Hợi - 2019

Ni giới bố - tát đầu năm Kỷ Hợi – 2019 và họp triển khai Phật sự.

 13:11 18/02/2019

Sáng nay, ngày 18/2/2019 (nhằm 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Long Hưng (trụ sở Văn phòng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Quảng Trị) chư Ni trong tỉnh đã vân tập về chùa Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thực hiện lễ bố - tát đầu năm Kỷ Hợi (thực hiện lễ bố-tát tụng giới chung theo truyền thống vào sáng ngày 14 và 30 âm lịch hàng tháng) và triển khai một số công tác Phật sự sắp đến.

Cam Lộ: Chùa Cam Mai ra mắt Ban chỉ đạo 138 – 1523

Cam Lộ: Chùa Cam Mai ra mắt Ban chỉ đạo 138 – 1523

 13:24 24/01/2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 23/01/2019, tại chùa Cam Mai, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; UBND, Ban chỉ đạo 138 – 1523 xã Cam Chính phối hợp với chùa Cam Mai tổ chức lễ phát “Phật tử chùa Cam Mai tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”.

Phân ban Ni giới : Bố Tát và Họp tổng kết Phật sự năm 2018

Phân ban Ni giới : Bố Tát và Họp tổng kết Phật sự năm 2018

 00:31 20/01/2019

Sáng nay, ngày 19/1/2019(14/12/Mậu Tuất), tại Chùa Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị( Văn phòng Phân Ban Ni Giới Phật Giáo tỉnh Quảng Trị), Chư Ni trong toàn tỉnh đã vân tập thực hiện thời Bố tát thuyết giới cuối năm Mậu Tuất.

GĐPT huyện Gio Linh: KHAI KHÓA BẬC KIÊN K21 (2018 – 2019)

GĐPT huyện Gio Linh: KHAI KHÓA BẬC KIÊN K21 (2018 – 2019)

 10:35 13/11/2018

Thực hiện theo phương hướng hoạt động của BHD Phân ban GĐPT Quảng Trị và đề án tu học, sinh hoạt năm 2018 của Ban Điều hành GĐPT huyện Gio Linh. Vào ngày, ngày 11 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 05 tháng0 9 năm Mậu Tuất) tại chùa Linh Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị , Ban Điều hành GĐPT huyện đã tổ chức khai khóa tu học trường kỳ cho Huynh trưởng Bậc Kiên khóa 21 (2018-2019). Khoá học nhằm mục đích đào tạo lớp Huynh trưởng kế thừa để các đơn vị có nhân sự hướng dẫn đàn em áo Lam đi đúng nội quy, đúng mục đích GĐPT Việt Nam.

Triệu Phong: GĐPT Tổ chức ngày Hạnh truyền truyền thống - 2018

Triệu Phong: GĐPT Tổ chức ngày Hạnh truyền truyền thống - 2018

 14:44 27/10/2018

Thực hiện kế hoạch thường niên của ngành nữ GĐPT huyện Triệu Phong, sự chỉ đạo của Ban Điều hành GĐPT huyện, sự hoan hỷ của Chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội huyện nhà và đặc biệt là sự thương tưởng của Đại đức trụ trì chùa Mỹ Quang.

Chư Tôn Đức chứng minh

GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị: Tổ chức sinh hoạt ngành Thanh, ngành Nữ

 13:06 22/10/2018

Để thực hiện hoàn tất chương trình hoạt động của Ban Điều hành GĐPT khu vực Thị xã Quảng Trị đề ra năm 2018.
Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 13 tháng 9 năm Mậu Tuất), tại chùa Phật học Quảng Trị, Ban Điều hành GĐPT khu vực Thị xã Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ khai mạc sinh hoạt ngành Thanh và ngành Nữ.

DSC 0028

GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị: Sinh hoạt ngành Thiếu

 02:15 11/08/2018

Thực hiện chương trình hoạtđộng Phật sự của Ban Điều hành GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị năm 2018.
Sáng nay, ngày 11 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày 01 tháng 7 năm Mậu Tuất), tại chùa Trâm Lý, thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ban Điều hành GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị tổ chức sinh hoạt ngành Thiếu cho các đơn vị tronng khu vực.

DSC 0016

GĐPT huyện Gio Linh: Tổ chức Liên trại Huấn luyện A nô ma – Ni Liên và Tuyết Sơn khóa III, năm 2018.

 20:57 11/07/2018

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018, hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2018( 27/5/Mậu Tuất), tại chùa Huyện Hội Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. BĐH GĐPT huyện Gio Linh tổ chức Liên trại huấn luyện A NÔ MA – NI LIÊN và TUYẾT SƠN

thumbnail Ni giới Quảng Trị hôm nay

Ni giới Quảng Trị: Bố tát lần thứ 3 và học giới luật

 20:23 28/06/2018

Thực hiện thông tư của Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị về việc phổ biến giới luật cho các vị Tỳ - kheo, Tỳ - kheo – ni còn ít hạ lạp trong mùa kiết hạ an cư năm nay. Ngày bố tát 14/ 5/ năm Mậu Tuất, Ni giới Quảng Trị đã cung thỉnh TT. Trưởng Ban Tăng Sự quang lâm về trường hạ Long Hưng để chia sẻ ý nghĩa của giới luật.

1 3

Triệu Phong: Đạo Tràng Hồng Liên Tổ chức khóa tu Bát Quan Trai

 00:50 22/06/2018

Thực hiện chương trình tu học định kỳ trong năm 2018, sáng nay ngày 21 tháng 6 năm 2018(nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất); Đạo Tràng Hồng Liên đã tổ chức khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Quảng Lượng,xã Triệu Đại,huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

GĐPT huyện Cam Lộ: Khai mạc Kỳ thi vượt Bậc năm 2018

GĐPT huyện Cam Lộ: Khai mạc Kỳ thi vượt Bậc năm 2018

 12:23 20/06/2018

Nhằm thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018 của Phân ban GĐPT huyện Cam Lộ và cũng để đánh giá quá trình tu học – huấn luyện của các đoàn sinh GĐPT trong năm vừa qua. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 04 tháng 5 năm Mậu Tuất) Ban Điều hành GĐPT huyện Cam Lộ đã tổ chức Kỳ thi vượt bậc năm 2018 cho Đoàn sinh các đơn vị trong huyện gồm 6 Bậc từ Mở Mắt đến Sơ Thiện.

IMG 7376

GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị: Khai mạc Kỳ thi vượt Bậc năm 2018

 05:36 20/06/2018

Thực hiện đề án tu học sinh hoạt năm 2018 của PB GĐPT Quảng Trị, vào ngày 17 tháng 6 năm 2018. Ban Điều Hành GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị đã tổ chức kỳ thi vượt Bậc năm 2018 cho Đoàn sinh của các đơn vị từ Bậc Mở Mắt đến Bậc Sơ Thiện trong khu vực, nhằm khảo sát đánh giá việc tu học của các em trong năm qua.

Lễ Khai giảng lớp Gia Giáo của Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị

Lễ Khai giảng lớp Gia Giáo của Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị

 06:34 14/06/2018

Thực hiện hạnh nguyện "Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức", chiều ngày 14 tháng 6 năm 2018( nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Mậu Tuất), tại Giảng đường Chùa Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Phân Ban Ni Giới Tỉnh Quảng Trị đã chính thức tổ chức Lễ Khai giảng lớp học Gia Giáo giành cho các Ni sinh trong toàn tỉnh.

GĐPT Triệu Phong tổ chức trại dã ngoại Như Hải lần 2 năm 2018

GĐPT Triệu Phong tổ chức trại dã ngoại Như Hải lần 2 năm 2018

 04:17 17/05/2018

Thực hiện đề án hoạt động của GĐPT huyện Triệu Phong, ngày 29 tháng 4 năm 2018 (nhằm ngày 14 tháng 3 năm Mậu Tuất), tại NPĐ Long Quang xã Triệu Trạch huyện Triệu Phong, GĐPT huyện Triệu Phong tổ chức trại dã ngoại Như Hải lần 2 năm 2018, hội trại quy tụ hơn 230 huynh trưởng, đoàn sinh ngành Thiếu đến từ các vùng trên toàn huyện.

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2562 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2562 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

 05:00 10/05/2018

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhân dịp kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, tôi mong muốn toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới – Định – Tuệ thông qua Bát Chánh Đạo, thực hiện lời dạy của Đức Phật: “ Này các Thày Tỳ kheo, hãy ra đi mỗi người một ngả để truyền bá Chánh pháp, vì lợi ích cho chúng sinh, vì an lạc cho chư Thiên và loài người”. Đó là nội dung Diễn văn Phật đản Phật lịch 2562 của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

HT Thich Thien Nhon

Thư của Đại hội VIII GHPGVN gửi Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước

 18:08 23/11/2017

Giáo hội cũng tin rằng, quý Tôn đức Tăng Ni, tín đồ, đồng bào Phật tử sẽ thực hiện thành tựu Thông điệp của Đức Phật về tình thương, hòa bình trên hành tinh này, cũng như cùng với toàn nhân loại xây dựng một thế giới của đạo đức, tự do, dân chủ, công bằng và sự thân thiện không phân biệt chủng tộc, màu da và niềm tin tôn giáo.

Quảng Trị: Ban Trị sự ra Thông Tư về việc tổ chức Giới đàn

Quảng Trị: Ban Trị sự ra Thông Tư về việc tổ chức Giới đàn

 21:06 24/10/2017

Hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022); thực hiện chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, vừa qua Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã họp và thống nhất tổ chức Giới đàn với Tôn hiệu NHƯ HẢI. Ngày 18/10/2017 Văn phòng Ban Trị sự đã ra Thông Tư về việc tổ chức Giới đàn. Sau đây là toàn văn Thông Tư

MG 3048

Thượng toạ Thích Hải Tạng trả lời phỏng vấn về “Chùa Làng”

 22:49 12/08/2017

Trong ý nghĩa tìm về văn hoá làng xã xưa, Đài phát thành truyền hình tỉnh Quảng Trị đã thực hiện phóng sự “Chùa Làng” và những ảnh hưởng văn hoá, giáo dục, tâm linh tín ngưỡng quanh các ngôi chùa làng tại tỉnh Quảng Trị.

IMG 20170626 124639

Hải Lăng: Gia đình Phật tử tập huấn Đoàn sinh vùng I

 02:30 27/06/2017

Thực hiện đề án đổi mới phương thức sinh hoạt, tạo sân chơi cho các em đoàn sinh giao lưu trao đổi kiến thức Phật pháp, chuyên môn. Sáng ngày 25/6/2017 nhằm ngày 02/6 Đinh dậu, Liên ngành Thanh-Thiếu GĐPT Vùng 1 Hải Lăng tổ chức một ngày hoạt động tại chùa Phú Kinh ( xã Hải Hòa huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị).

Thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng tổ chức thi vượt bậc cho Đoàn sinh

Thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng tổ chức thi vượt bậc cho Đoàn sinh

 08:38 13/06/2017

Thực hiện đề án tu học sinh hoạt năm 2017 của PB GĐPT Quảng Trị, vào hai ngày 10 - 11 tháng 6 năm 2017. Ban Điều Hành GĐPT Khu vực Thị xã Quảng Trị và huyện Hải Lăng đã tổ chức kỳ thi vượt Bậc năm 2017 cho Đoàn sinh của các đơn vị nhằm khảo sát đánh giá việc tu học của các em trong năm qua.

Quảng Trị: Ban Hướng dẫn GĐPT thăm các đơn vị tại Triệu Phong

Quảng Trị: Ban Hướng dẫn GĐPT thăm các đơn vị tại Triệu Phong

 03:30 06/06/2017

Thực hiện đề án Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chương trình Phật sự năm 2017 đã được Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng lần thứ 23 thông qua. Mùa hè năm 2017, Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng thăm viếng kiểm tra các đơn vị GĐPT cơ sở trong toàn tỉnh.

H  (9)

TP.HCM: Trên 750 Tăng Ni chuẩn bị thi vào Học viện

 09:13 02/06/2017

Thực hiện tinh thần thông báo do HT.Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng Thường trực Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký, hơn 400 Tăng Ni  trên 700 thí sinh đăng ký trong kỳ tuyển sinh khóa XII của học viện, đã đăng ký ở nội trú - được hỗ trợ hoàn toàn chi phí sinh hoạt trong kỳ thi tuyển.

DSC 0007

Quảng Trị: Phật đản tại Gio Linh

 10:38 11/05/2017

Thực hiện thông tư Phật Đản cửa TW Giáo hội cũng như Ban Trị sự Phật Giao tỉnh Quảng Tri. Tối nay ngày 14/04 Bính Thân ( 09/05/2017)  tại chùa Linh Sơn,khu phố 6,Thị trấn Gio Linh huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. Ban Trị Sự GHPGVN huyện Gio Linh, trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017.

Chương trình từ thiện "Vòng tay chia sẽ" tại vùng biển Triệu Phong

Chương trình từ thiện "Vòng tay chia sẽ" tại vùng biển Triệu Phong

 05:25 20/06/2016

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2016, Đại đức Thích Nguyên Mãn - Phó trưởng ban thường trực BTS/GHPGVN huyện Triệu Phong đã kết hợp với gia đình các Phật tử tại TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình từ thiện "Vòng tay chia sẽ". Hỗ trợ 500 phần quà cho ngư dân miền biển đang gặp khó khăn ở 2 xã Triệu Lăng và Triệu Vân thuộc huyện Triệu Phong.

Thông tư Tổ chức Lễ Đặt đá và Khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật học

Thông tư Tổ chức Lễ Đặt đá và Khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật học

 02:35 02/06/2016

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban Trị sự, được sự đồng thuận của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị và Hội Đồng Trị Sự Trung ương, Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị tiến hành Tổ chức Lễ Đặt đá và khởi công xây dựng Trường Trung cấp Phật học nội trú, tại Khu Đô thị Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

LUẬT HỌC – MẤY VẤN ĐỀ NHÌN LẠI

LUẬT HỌC – MẤY VẤN ĐỀ NHÌN LẠI

 00:25 26/10/2015

Trong lời tựa của sách YẾT MA YẾU CHỈ, Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ đã viết: “Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì luật Tứ Phần, thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của Chánh pháp là các pháp yết- ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết- ma sẽ không có các Tỳ-kheo đắc giới như pháp, bản thể của Tăng không thành tựu. Không có sự tồn tại của Tăng thì Chánh pháp mà Phật giảng dạy sẽ không có người tu và chứng.

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay22,875
  • Tháng hiện tại621,932
  • Tổng lượt truy cập8,750,584
ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây